Chcete něco sdělit svému okolí?
Názor na dění ve vašem městě, zprávy z vašeho regionu, pozvánku na vaší akci...
Psát do Domácích novin může úplně každý
>>> Přidat článek <<<

Knihovnička Holešovska má další přírůstek

02.08.2018
Město Holešov vydalo v pořadí již 34. publikaci Knihovničky Holešovska. Tentokrát si budeme moci rozšířit naše znalosti z oboru archeologie. Jedná se o publikaci s názvem Východní Kroměřížsko v době římské a stěhování národů (Příspěvek k historii archeologického bádání v regionu východního Kroměřížska). Dalibor Kolbinger - významný hulínský amatérský archeolog - se v této publikaci věnuje především významným osobnostem z řad amatérských archeologů, kteří působili na Kroměřížsku, a výsledkům jejich bádání. Podrobně popisuje také jednu z nejstarších archeologických metod, kterou amatérští archeologové hojně využívají, a to metodu povrchového výzkumu. V závěru publikace autor přináší nástin historie doby římské, zmiňuje zvláště dění v provinciích Římské říše na Dunaji, které ovlivnilo i osudy našeho území.

Publikaci je možno zakoupit na místě prvního kontaktu Městského úřadu Holešov, v Městském informačním středisku a v Městské knihovně Holešov. Doporučená prodejní cena je 70 Kč.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Kroměřížska