Volit ve Zlínském kraji může více než půl milionu voličů

04.10.2018
Ilustrační foto
Ve dnech 5. a 6. října se uskuteční volby do zastupitelstev měst, městysů a obcí pro období následujících čtyř let. Zároveň se v tomto termínu uskuteční také volby do Senátu, ovšem ne na celém území Zlínského kraje, ale pouze ve dvou senátních obvodech (80 Zlín a 77 Vsetín).

Komunální volby ve Zlínském kraji budou probíhat ve všech 307 obcích, respektive v 685 volebních okrscích. K volbám může přijít přibližně 480 tisíc oprávněných voličů, což je více než 80 procent z celkového počtu obyvatel kraje. Vybírat mohou z celkem 13 139 kandidátů starších 18 let.

Celkem kandiduje 1175 subjektů, čili politických stran, hnutí či nezávislých jednotlivců.

Do obecních zastupitelstev je možné vybírat více kandidátů napříč stranami v rámci jedné souhrnné kandidátní listiny a podrobný návod dostane každý volič v obálce společně s hlasovacím lístkem. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Letos se také bude volit jedna třetina nových senátorů, jimž končí šestileté volební období. Senátních obvodů je v celé České republice celkem 81 a letos se bude volit ve 27 obvodech. Ve Zlínském kraji to budou dva obvody: 80 Zlín (kde kandiduje 7 uchazečů) a 77 Vsetín (6 kandidátů). Kandidát musí mít věk minimálně 40 let. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek se jménem svého kandidáta. Tento hlasovací lístek už nijak neupravuje. Případné druhé kolo senátních voleb – pokud v prvním kole některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů – se uskuteční 12.-13. října.

„Krajský úřad přijal do dnešního dne dvě stížnosti na organizační zabezpečení voleb. Jedna stížnost se týkala určení předsedy okrskové volební komise, druhá stížnost se týkala volební kampaně. Obě stížnosti se řeší a zatím není možné sdělit více informací,“ informovala Pavlína Nováková, vedoucí oddělení organizačních činností krajského úřadu, která koordinuje průběh voleb ve Zlínském kraji.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Kroměřížska